Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

1061 6fdd 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
1086 e153 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
1108 2f37 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vialenifca lenifca
last forest light
Reposted fromintotheforest intotheforest vialenifca lenifca
Co zrobiłeś dziś, z czego będziesz dumny jutro?
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
Nagle uświadamiam sobie, co oznacza starzenie się. Znaczy, że wszyscy, których kochaliśmy w młodości, stają się już tylko fotografiami na ścianie, słowami opowieści, wspomnieniem w sercu.
— Cynthia Swanson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
2605 5351 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
0089 093a 500
Ronda, Spain
8813 cbba 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vialottibluebell lottibluebell
8729 a981
3258 b654
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabitemyneck bitemyneck
3068 66f0 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
3822 25ed 500
na kłopoty - Cioran
Reposted fromhighpriestess highpriestess viaeffic effic
7861 ffec 500
1981 71b7
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialekkaprzesada lekkaprzesada
6108 3d34 500
Reposted fromoll oll vialekkaprzesada lekkaprzesada
5129 9841 500
Reposted fromeffic effic
Lecz najgorszym wrogiem, jakiego napotkać możesz, będziesz zawsze ty oto dla samego siebie; sam czyhasz na siebie po jaskiniach i lasach.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromavooid avooid vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl