Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2020

1831 2a7a

blue-voids:

Michael Druks - Off-On, 1973

Reposted frombrumous brumous vialottibluebell lottibluebell
0758 e114 500
Reposted frombackground background viacarmenluna carmenluna
Męska troska o kobietę zawsze ma jakiś cel. Niekiedy szlachetny, ale zawsze egoistyczny. Troszczą się po to, aby zaistnieć, zostawić ślad, utkwić w pamięci, zbliżyć się, a może i oczarować.  Kobiety troszczą się inaczej. Z prawdziwego niepokoju, bez myśli o tym, co po tej trosce zostanie. Mężczyźni natomiast muszą o swojej trosce koniecznie poinformować. Bez tej informacji wydaje im się ona nieważna. U kobiet, pewnie z powodu instynktu macierzyńskiego, to się raczej nie zdarza. Kobiety z reguły troszczą się w ciszy.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromavooid avooid vialottibluebell lottibluebell
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
1062 5a7f 500

passivites:

Gartenpavillon Stift Melk Wall Murals
Johann W. Bergl

Reposted fromerial erial viano-longer-kore no-longer-kore
1303 5f62 500
Reposted fromverronique verronique viacarmenluna carmenluna
"Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach". ~ Haruki Murakami
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viacarmenluna carmenluna
2389 5cbf 500
Reposted frombrumous brumous viacarmenluna carmenluna
9863 60f3 500
Miles Johnston, 2018
Reposted fromciarka ciarka vialottibluebell lottibluebell
9195 6a91
Reposted fromkrzysk krzysk vialottibluebell lottibluebell
3786 822f
0979 dd87 500
Czuł ją ciągle przy sobie; aż po czubki włosów wypełniony był owym dziwnym, cięższym od ołowiu, boleśniejszym od męki umierania, słodszym od najpiękniejszych wierszy uczuciem, jakie daje noc z kimś, na kogo czekało się przez tysiące chwil, kogo pragnęło się przez wiele bezsennych nocy, kogo widziało się w każdej na ulicy spotkanej twarzy, kogo oczekiwało się przy każdym pukaniu do własnych drzwi; przez kogo nienawidziło się nieba, ziemi i ludzi; i przez kogo kochało się wszystko.
— M. Hłasko
Reposted fromumorusana umorusana viabitemyneck bitemyneck

March 16 2020

4860 57f2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
4867 619b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmowę  Tęskniłem lata... Każde Twoje słowo Słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze - - Mów do mnie jeszcze...
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro vialottibluebell lottibluebell

March 15 2020

Zrozumiałam, że mnie kocha, przykra to była radosc.
— Tove Jansson
Samotność - jaka ty przeludniona!
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromchrresco chrresco vialottibluebell lottibluebell
Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka. Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija. Nie ma dobra, które na nią pozwala.
— Tadeusz Borowski - "Opowiadania wybrane"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl