Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

Moja osobność jest strumyczkiem
który wije się do ciebie
— Szczęsny Wroński, ***
3017 bfc5 500
Reposted fromfurore furore viaamphetaminelogic amphetaminelogic
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fyodor Dostoevsky // The brothers Karamazov
4180 a770
Reposted fromnulaine nulaine viazupabiskupa zupabiskupa
5564 2d0d 500

Serotonina - Michel Houellebecq
3171 68f1 500
Reposted frommodalna modalna vialottibluebell lottibluebell
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaardhund maardhund
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique vianoticeable noticeable
1102 69ed 500

uconstruction:

Brassaï (1899-1984 French) • Cat & Kittens

7248 7bb0 500
Reposted fromverronique verronique vianoticeable noticeable
7114 71b8 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoticeable noticeable
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
— prawda.
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo vialottibluebell lottibluebell
9506 6bc5
Reposted fromnulaine nulaine vialottibluebell lottibluebell
5745 652e 500
1388 62b1 500
Reposted fromhrafn hrafn vialottibluebell lottibluebell
Od chwili, gdy go zobaczyłam, wiedziałam, że go znam. Czułam w nim ognisko domowe, wyglądał tak... właściwie. Uroczo. To mężczyzna, o którym marzyłam całe życie, nie wiedząc, jak wygląda, dopóki zeszłego lata nie pojawił się na peronie.
— Zoë Folbigg - "Stacja Miłość"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl