Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2020

Jesteś zmęczona, bo ciągle chcesz od siebie więcej. Uwierz, że gdybyś wymagała od innych, tyle ile od siebie, to nikt temu by nie podołał.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablacksadcat blacksadcat

"Wie pani, (...) chodzi o takie poczucie, dość powszechne, że prawdziwe życie jest tam, gdzie nas nie ma. Jak jedziemy tramwajem, to wydaje nam się, że ono jest w kawiarnianym ogródku, który widzimy z okna tego tramwaju. Jak siedzimy w kawiarnianym ogródku, to wydaje nam się, że ono jest w tramwaju, który właśnie obok tego ogródka przejeżdża."

- Bohdan Zadura

Reposted fromFlau Flau vialekkaprzesada lekkaprzesada
9151 bc0b 500
Reposted fromverronique verronique vialekkaprzesada lekkaprzesada

teraz znowu czekam

z roku na rok jest gorzej.

mam swoje radio

a ściany w kuchni

są żółte.

ciągle opróżniam butelki

i nasłuchuję

kroków.

 

 

mam nadzieję, że w śmierci jest tego mniej.

— Ch.Bukowski 'to więc' frag.

Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamoai moai
6091 349e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
Byłem nikim, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko.
— Witold Gombrowicz
0396 b44f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
1013 a3c0

petalier:

@weheartit /entry/86737881

Reposted fromfukuku3 fukuku3 vialottibluebell lottibluebell
6442 135e
0927 dcb2 500

petalier:

Sarita Lolita © All rights reserved

Reposted fromfukuku3 fukuku3 vialottibluebell lottibluebell
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic vialottibluebell lottibluebell

June 28 2020

3461 9e36 500
Reposted frommalice malice viablacksadcat blacksadcat
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viaeffic effic
2528 7c69 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaeffic effic
5492 2b23
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaeffic effic
0723 719b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaeffic effic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...