Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

DreamsMayCome
DreamsMayCome
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapralina pralina
DreamsMayCome
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viasilence89 silence89
DreamsMayCome
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
DreamsMayCome
8918 fcc1
Reposted fromwezuwia wezuwia viawiksz wiksz
5187 0480

retroavangarda:

Egon Schiele  Paar, 1909

Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko
DreamsMayCome
4639 39ac 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viagoszko goszko
DreamsMayCome
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
DreamsMayCome
1263 b33c 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 vianihuhu nihuhu
5856 a35d 500
Mój ukochany Kraków <3
0240 eb76 500
DreamsMayCome
9065 dcdb
Reposted fromwybornie wybornie viamoai moai
0731 f15f 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
The greatest happiness is to know the source of unhappiness
— Fyodor Dostoyevsky
(via hellish-daddy)
Reposted fromLittleJack LittleJack
DreamsMayCome
Chciałabym cię nie kochać. Albo kochać lepiej.
— L'eclisse (1962)
Reposted byczekoladowalola czekoladowalola

April 28 2017

DreamsMayCome
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
7894 8b09 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
DreamsMayCome
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viadumbscream dumbscream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl