Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

3695 e0a6 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianoticeable noticeable
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis vianoticeable noticeable
9381 9afd 500
Reposted fromintrigante intrigante vianoticeable noticeable
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita vianoticeable noticeable
2414 051b 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianoticeable noticeable
6536 d491 500
Reposted fromerial erial vianoticeable noticeable
9435 f5e8
Reposted fromimradioactive imradioactive viaepidemic epidemic
9908 f57c 500
Reposted frommental-cat mental-cat viamalinowowa malinowowa
7848 a318 500
Reposted from4777727772 4777727772
7875 efc1 500
Reposted from4777727772 4777727772
7984 a7f4 500
Reposted from4777727772 4777727772
2619 7c64
Reposted fromSkydelan Skydelan viajestemdeszczem jestemdeszczem
6071 33d8 500
Reposted frommoomins moomins viajestemdeszczem jestemdeszczem
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer.
Reposted fromnutt nutt via4777727772 4777727772
8107 40c9 500

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
Nie pozwól wmówic sobie, 
że jesteś zbyt mało wart,
nie pozwól wahać się swoim marzeniom tylko dlatego, 
że inni nawet nie są gotowi, 
by o nich śnić.
Sam wybierasz swoje ścieżki, ponosisz konsekwencje,
strach jest zawsze naszym kompasem, 
grunt to czytać z niego tak, 
by iść do przodu,
a nie krażyć w kółko, 
grunt to słuchać swoich potrzeb, 
uczuć, 
głosu serca,
a nie głosu ludzi siedzących 
i narzekających na swój brzemienny los.  Wszyscy mamy skazy, 
blizny,
wady, ale łączy nas jedno -
otrzymaliśmy takie samo życie, 
nie więcej nie mniej -
życie do przeżycia-nie tylko do przejścia.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianayantara nayantara
I write differently from what I speak, I speak differently from what I think, I think differently from the way I ought to think, and so it all proceeds into deepest darkness.
— Kafka, Letters to Ottla and the Family
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl